top of page

ביטוח תאונות תלמידים

כמה דברים שחשוב לדעת בקשר לביטוח תלמידים:

  1. חוק חינוך חובה קובע שכל תלמיד חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות.

  2. הביטוח חל על כל תלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות של המוסד החינוכי ובין אם לא.

  3. ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או נכות קבועה הנגרמים כתוצאה מתאונה. שימו לב, גם צלקת עשויה להיחשב כ"נכות".

  4. הביטוח חל גם על הורה של תלמיד שהשתתף ללא תשלום בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

  5. שימו לב שההתיישנות במקרי ביטוח היא 3 שנים והספירה תתחיל מהיום בו הילד או הילדה הגיעו לגיל 18. כלומר שניתן לתבוע עד לגיל 21 !

רק בריאות !

רז גלבוע, עו"ד

bottom of page