top of page

קצבת ילד נכה

קיימים שלושה תנאי זכאות בסיסיים לקבלת קצבת ילד נכה. בנוסף לתנאים אלה יש לבדוק את זכאותכם לקצבה בהתאם לרשימת המחלות, הליקויים והטיפולים המזכים.

 

1. הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל או של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל.
2. הילד נמצא בישראל.
3. הילד נמצא במשפחה או במוסד.

 

סוגי קצבאות:

 

50% - סכום הקצבה הוא 1,771 ש"ח

100% - סכום הקצבה הוא 3,479 ש"ח

112% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022. סכום הקצבה הוא 4,099 ש"ח

188% - סכום הקצבה הוא 6,542 ש"ח
235% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022.  סכום הקצבה הוא 8,313 ש"ח

 

רשימת הליקויים המזכים:

 

ASD - הספקטרום האוטיסטי

ילד הזכאי לקצבה בשל אוטיזם, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%
CP – שיתוק מוחין ובעיות בגפיים

ילד שנפגע תפקודו בשתי גפיים - זכאות בשיעור 50%

 

ילד הסובל מחוסר תפקוד מלא בשתי הגפיים - זכאות בשיעור 100%

אלרגיה מסכנת חיים

ילד הזכאי לקצבה בשל אלרגיה מסכנת חיים, תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%

אפילפסיה

הזכאות נבחנת בהתאם למכלול היבטים, כגון: הטיפול התרופתי הניתן, סוג ההתקפים ותדירותם, מועד ההתקף האחרון, מידת ההשגחה הנדרשת למניעת סיכון, גיל הילד, תוצאות בדיקת EEG, אשפוזים, וקיום בעיות רפואיות נוספות.

 

במקרים בהם תיקבע זכאות, היא תיקבע בדרך כלל בשל אחת מהסיבות הבאות:

 

הצורך בהשגחה חלקית- זכאות בשיעור 50%

 

טיפולים רפואיים קבועים המזכים בקצבה- זכאות בשיעור 100%

בעיות בדיבור (סיוע בתקשורת)

 

הורה לילד הזקוק לסיוע בתקשורת בשל חוסר יכולת דיבור, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 עד גיל 18 ושלושה חודשים,  הקצבה היא בשיעור 50%.

בעיות בדרכי הנשימה וסיסטיק פיברוזיס (CF)

 

במקרים הבאים עשויה להיות זכאות לקצבה:

 

הילד מקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה

 

הילד מקבל טיפול בטרכאוסטומיה

הילד סובל מסיסטיק פיברוזיס (CF) - זכאות זו ניתנת בשל טיפולים רפואיים (טיפול באינהלציה/ משאפים באופן יומיומי, פיזותרפיה יומית וכן מעקבים במרפאות מומחים)

 

אם הילד מונשם על ידי מכונת הנשמה - הוא עשוי להיות זכאי לתוספת לקצבה עבור ילד מונשם.

ילד הזכאי לקצבה בשל בעיות בדרכי הנשימה תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%.

בעיות התנהגותיות קשות

 

הזכאות לקצבה היא בשל הצורך בהשגחה חלקית, לילד שעונה על כל הקריטריונים הבאים:

 

*לילד הפרעת התנהגות קשה והפרעת קשה וריכוז קשה (ADHD).

 

*הוא לומד במסגרת חינוכית מיוחדת (חינוך מיוחד, כיתה מיוחדת, כיתה רגילה עם סייעת).

*הוא מטופל בריטלין ודומיו.

 

יודגש, כי לא כל ילד שמקבל ריטלין (או דומיו) וסובל מ-ADHD יהיה זכאי לקצבה.

ילד הזכאי לקצבה בשל בעיית התנהגות קשה, תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%.

דושן ומחלות ניוון פרוגרסיביות
מכיוון שמחלה ניוונית מאופיינת כמחלה פרוגרסיבית, שיעור הזכאות יקבע בהתאם להתפשטות המחלה ותפקודו של הילד:

 

אם קיימים סימנים קליניים ואבחנה - תיקבע זכאות בשיעור 50% בשל הצורך בהשגחה חלקית.
אם הילד מקבל טיפול תרופתי, כגון סטרואידים או קרדיוטונים - תיקבע זכאות בשיעור 100% בשל הטיפולים הרפואיים.

אם הילד בשלבים מתקדמים של המחלה, והוא זקוק לחלוטין לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום - תיקבע זכאות בשיעור 188% בשל תלות בעזרת הזולת.

 

דיאליזה
ילד הזכאי לקצבה בשל טיפול בדיאליזה, תשולם עבורו קצבה בשיעור 235%.

 

האכלה ממושכת ובעיות הזנה

 

בעיות האכלה והזנה אשר עשויות לזכות בקצבה בשיעור 100%:

1. האכלה ממושכת - ילד הזקוק להאכלה הנמשכת שעה לפחות בשל ליקוי גופני חמור.
2. דחף בלתי נשלט לאכילה - תסמונת פראדר וילי (PWS).
3. הזנה בזונדה טיפתית
4. הזנה תוך ורידית - ילד המקבל הזנה תוך ורידית יהיה זכאי לקצבה בשיעור 235% (במקום 188%) בשל טיפול רפואי קשה וממושך. הזכאות היא מלידה ולא מגיל 91 יום.

 

השגחה חלקית והשגחה מלאה
1. רמה א' - השגחה חלקית
נועדה למנוע מצבי סיכון לילד או לאחרים, כיוון שהילד אינו מודע לסכנה בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגותית או הבנה לקויה.
המחלות שבגינן ניתנת בדרך כלל השגחה הן: אלרגיה מסכנת חיים, דושן בשלב התחלתי, הפרעות התנהגות קשה, מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה קלה, ובכל המקרים האחרים בהם נדרשת השגחה לילד למניעת סיכון באופן החורג מבני גילו.
 
מזכה בקצבה בשיעור 50%.

2. רמה ב' - השגחה מלאה
נועדה למנוע מצבי סיכון הנובעים ממחלה קשה, או ליקוי חמור, או הפרעת התנהגות חמורה, או בשל מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית חמורה או קשה של הילד, ובתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:

הילד אינו מסוגל להבחין בגורמי סיכון מיידים לו או לזולתו באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, או שבשל אירועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי על ידי אדם אחר, לא ניתן להשאירו לבד אפילו לפרקי זמן קצרים.

קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום - בבית, בדרך למסגרת החינוכית ובמסגרת עצמה.
מזכה בקצבה בשיעור 100%.

השתלות
לאחר ההשתלה - תיקבע זכאות בשיעור 188% למשך 3 חודשים בהשתלה עצמית, ולמשך 6 חודשים בהשתלה מתורם זר, בשל טיפול רפואי קשה וממושך,

 

בתום 3 או 6 חודשים ממועד ההשתלה - תיקבע זכאות בשיעור 100% למשך התקופה שבה הילד מקבל באופן קבוע ויומיומי טיפול אימונוסופרסיבי לדיכוי המערכת החיסונית. הזכאות תיקבע לתקופה של עד שלוש שנים ממועד ההשתלה.

אם הילד ממשיך לקבל טיפול רפואי קשה וממושך או שהוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היום-יום, ניתן לבחון את המשך זכאותו לקצבה מוגדלת בשיעור 188%.

 

טיפולים רפואיים ואשפוז ממושך בבית חולים
הזכאות לקצבה ניתנת בהתאם לטיפולים הרפואיים של הילד, ומשך הזמן שבו הם ניתנים:

1. טיפולים רפואיים קבועים
הורה לילד המקבל טיפולים רפואיים קבועים במשך חצי שנה לפחות כמפורט, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים. הקצבה היא בשיעור 100%.
קביעת הזכאות מותנית בכך שהילד זקוק ל- 3 טיפולים שונים מתוך הרשימה עקב מחלה אחת, או ל-4 טיפולים שונים עקב שתי מחלות או יותר:

 

*טיפול פעמיים ביום לפחות באינהלציה או במשאפים.

 

*טיפול יומיומי באנטיביוטיקה, בקרדיוטונים, במשתנים, בנוגדי פרכוסים, באימונוסופרסיה, או במייצבי לחץ דם.

 

*פיזיותרפיה יומיומית בשל ליקוי גופני, לפי הוראות רופא.

*מעקב במרפאת מומחים.

*אשפוז במוסד רפואי בשל ליקוי גופני או נפשי, אשפוז יום או אשפוז בית, ובתנאי שהאשפוז הוא למשך 30 ימים לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה, או אשפוז במשך 45 ימים בשנה שקדמה להגשת התביעה.

*החלפת תחבושות וטיפול מקומי פעמיים ביום לפחות, או שימוש בחליפת לחץ כאשר השטח הפגוע הוא לפחות חמישית משטח הגוף.

*השגחה קבועה - זקוק לנוכחות הזולת בקרבתו, כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו.

2. בדיקות דם קבועות

הורה לילד הזקוק לבדיקות דם קבועות, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים. הקצבה היא בשיעור 100%.

הזכאות תינתן אם הילד זקוק לבדיקות דם שלא ניתן לבצען בבית, בתכיפות של פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.

3. טיפול רפואי קשה בבית חולים ואשפוז ממושך

הורה לילד המקבל טיפול רפואי קשה וממושך עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה בשיעור מוגדל, מלידה ועד גיל 18 ושלושה חודשים. הקצבה היא בשיעור 235%.

הזכאות תינתן אם מתקיימים כל התנאים הבאים, למשך שלושה חודשים רצופים לפחות:

 

*לילד ניתן טיפול רפואי בבית חולים (לרבות דיאליזיה, tpn ביתי וילדים עם כשל חיסוני חמור).

 

*בשל הטיפול הרפואי הילד לא יכול להגיע למסגרת החינוכית או הטיפולית המקובלת 3 ימים בשבוע לפחות.

 

*ההורה או מקבל הקצבה נוטל חלק משמעותי בטיפול הילד.

 

*הטיפולים הבאים מזכים בקצבה מוגדלת: דיאליזה, טיפולים אונקולוגיים, הזנה תוך ורידית, השתלה.

 

ליקוי שמיעה

1. כבד שמיעה - ילד עם ירידה בשמיעה של 40 -44 דציבלים בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, והוא זקוק למכשיר שמיעה באופן קבוע- זכאות בשיעור 50%.
2. חרשות - ילד עם ירידה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירות הדיבור בשתי אוזניו- זכאות בשיעור 100%.

ליקוי ראייה (עיוורון)

1. חדות הראייה בכל אחת מעיניו שווה או פחותה מ-6/60.
2. שדה הראייה בכל אחת מעיניו נמוך מ-20. לעניין זה יראו את חדות הראייה:
בעין עם אובדן של 2 רבעים עליונים או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-2 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.
בעין עם אובדן של רבע תחתון או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-3 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.
בעין עם אובדן של 2 רבעים תחתונים או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-6 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.
יודגש, כי בדיקות אלו יבוצעו עם משקפיים.

ליקויים נפשיים

*ילד הזקוק להימצאות מבוגר בסביבתו לצורך מניעת סכנה באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבה בהתאם למידת ההשגחה הנדרשת.

*ילד על הספקטרום האוטיסטי, יהיה זכאי לקצבה בהתאם לכללים.

ילד הזכאי לקצבה בשל פסיכוזה או בשל הצורך בנוכחות מתמדת,  תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%.

 

ילד הזכאי לקצבה בשל הצורך בהשגחה, תשולם עבורו קצבה בשיעור 50%.

מוגבלות שכלית התפתחותית

 

*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית קלה - זכאות בשיער 50% בשל השגחה חלקית.

*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית בינונית-קשה - זכאות בשיעור 100% בשל השגחה מלאה.

 

*הילד אובחן כסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית עמוקה - זכאות בשיעור 188% בשל תלות מוחלטת בעזרת הזולת.

מחלה ממארת (סרטן)

ילד המקבל טיפול כימותרפי

 

*בתקופת הטיפולים - תשולם קצבה מוגדלת בשיעור 235%, בשל טיפול רפואי קשה וממושך.

 

 

*בתום הטיפולים -  בחודש הראשון לאחר הטיפולים תשולם קצבה בשיעור 235%, ובמשך חמישה חודשים נוספים תשולם קצבה בשיעור 100%.

 

הזכאות בשיעור 100% תימשך גם מעבר לתקופה זו,  אם הילד סובל ממחלה ממושכת, קבועה וקשה שנוצרה כתוצאה מהטיפולים.
ילד המקבל טיפול ביולוגי

*ילד עם מחלה פעילה המקבל טיפול ביולוגי - תשולם קצבה בשיעור 100% מהראשון לחודש שבו התחילו הטיפולים, לתקופה של 6 חודשים או לתקופת הטיפולים (המאוחר מבין השניים). הקצבה תשולם בגלל הצורך בהשגחה מלאה.

*ילד עם מחלה לא פעילה המקבל טיפול ביולוגי - תשולם קצבה בשיעור 50% למשך שנה, מהראשון לחודש שבו הסתיים הטיפול במחלה הפעילה והתחיל הטיפול הביולוגי במחלה לא פעילה. הקצבה תשולם בגלל הצורך בהשגחה חלקית.

ניתוח סטומה וצנתור שלפוחית השתן

 

הזכאות לקצבה ניתנת במקרים הבאים:

*ילד שצפוי לקבל למשך שנה לפחות, אחד מהטיפולים הבאים: אורטרוסטומיה, גסטרסוטומיה, גגונוסטומיה, קולוסטומיה או ציסטסטומיה.

*ילד הזקוק לצנתור של שלפוחית השתן פעמיים ביום לפחות.

 

גובה קצבה בשיעור 100%.

כדאי לבדוק את זכאות הילד גם עקב תלות בזולת בפעולות היום יום (מעל גיל 3), המאפשרת קבלת קצבה מוגדלת.

 

סוכרת

 

הזכאות ניקבעת בהתאם לגילו של הילד:

 

ילד עד גיל 6 - תיקבע זכאות בשיעור 100% בשל הצורך בנוכחות מתמדת.

 

ילד מעל גיל 6 - תיקבע זכאות בשיעור 50% בשל הצורך בבדיקות דם פעמיים ביום, למעקב תדיר, לתזונה מאוזנת ולהשגחה וסיוע ניכר של ההורים, כדי לשמור על האיזון המטובלי.

 

 

עיכוב התפתחותי (עד גיל 3)

הרופא בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו. לכל פעולה ניתן ניקוד, ושיעור הזכאות נקבע בהתאם לניקוד שנצבר.

 

אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת על גבי טופס התביעה. בהתאם למצבו של הילד, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

ילד הזכאי לקצבה בשל עיכוב התפתחותי, תשולם עבוררו קצבה בשיעור 100%.

עירויים

הורה ל​ילד הסובל ממחלה כרונית קשה שבגינה ניתן לו עירוי דם או עירוי אחר תוך ורידי אחת לחודש, לצורך טיפול ממושך, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

 

לרוב מדובר בעירוי לטיפול במחלות דם. בנוסף, גם טיפול בתכשיר Remicade בהזלפה תוך ורידית, אחת לחודש, למשך חצי שנה לפחות, מזכה בקצבה.

חשוב להדגיש, טיפולים הניתנים בהזרקה תת עורית או בהזרקה לתוך השריר פעם בשבוע, כמו טיפול בהומירה כתכשיר אימונומודולטוריים או טיפול ב-Low Dose Methotrexate, לא מזכים בקצבה.

ילד הזכאי לקצבת ילד נכה בשל עירוי, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%.

 

שברים פתולוגיים ודלקות כרוניות בעצמות

הורה לילד הזקוק לטיפול והשגחה בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, ולא יכול לבצע טיפול פיזיותרפי או טיפול שיקומי אחר, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

 

ילד הזכאי לקצבה בשל שבירות עצמות פתולוגיים או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%.

 

 

תלות בעזרת הזולת (מגיל 3)

 

הורה לילד הזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום: הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה אישית, באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

 

ניתן להגיש בקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים.

 

*ילד שצבר בין 5 ל-7 נקודות בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 50%.
*ילד שצבר בין 8 ל-9 נקודות בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 112%.
*ילד שצבר בין  10 ל- 12 נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 188%.
*ילד שצבר 13 נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 235%.

 

 

תסמונת דאון

 

מהלידה ועד גיל 90 יום - זכאות לקצבה בשיעור 50%.

מגיל 91 יום ועד גיל 6 - זכאות לקצבה בשיעור 100% בשל הצורך בהשגחה מלאה - החל מתאריך 1.6.2018 (תשלום הקצבה בשל השגחה מלאה מתאפשרת רק מגיל 90 יום).

מגיל 6 - הזכאות לקצבה תיקבע בהתאם לטיפולים הרפואיים ותפקודו של הילד. בכל מקרה, תשולם קצבה בשיעור 50% לפחות.

 

שים לב, אם הילד קיבל קצבה בשיעור 100% ומעלה בגלל טיפולים רפואיים, מוגבלות שכלית התפתחותית או מסיבה רפואית אחרת, הוא ימשיך לקבל קצבה בשיעור זה גם לאחר גיל 6.

כמו כן, תהיה זכאי לקצבה בשיעור 100% גם לאחר גיל 6 אם הילד סובל מ-3 ליקויים מהליקויים האלה: תסמונת דאון, השגחה חלקית, תפקוד לקוי של שתי גפיים, סיוע בתקשורת, תלות חלקית בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, כבד שמיעה, בדיקות דם פעמיים ביום (סוכרת).

 

תסמונת נדירה

הקצבה ניתנת כאשר שכיחות המחלה באוכלוסייה נמוכה מ-1:100,000, ובנוסף קיים עומס טיפולי כבד על ההורים בעקבות המחלה.

 

ילד הזכאי לקצבה בשל תסמונת נדירה, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100%.

תוספת לקצבה עבור ילד מונשם

 

מיהו ילד "מונשם"?

ילד הזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה.

 

ילד המונשם דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים בו כל התנאים הבאים:

 

הוא זקוק להנשמה לפחות 16 שעות ביממה

 

הוא זקוק לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדו,  ולאדם מיומן המסוגל לחברו אליה בכל עת.

 

הוא זקוק להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בעת המחלה.

 

 

מנת תפקוד נמוכה לפעוטות (DQ)

 

ילד עם DQ בין 56 ל-62 – זכאות בשיעור 50% בשל הצורך בהשגחה חלקית.

ילד עם DQ של 55 ומטה  – זכאות בשיעור 100% בשל הצורך בהשגחה מלאה.

 

קצבה לילד עם מספר ליקויים

הורה לילד שנקבעו לו 3 עילות זכאות, שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור 50%, - יהיה זכאי לקצבה בשיעור 100%.

 

מדובר בילד עם ריבוי ליקויים, הגורמים לעומס טיפולי רב ולהתמודדות מורכבת, הנובעת ממחלות קשות המצריכות השגחה מלאה של ההורה על הילד.

העילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעור 50%:

 

תסמונת דאון

השגחה חלקית

 

תפקוד לקוי של 2 גפיים

 

בעיות בדיבור (סיוע בתקשורת)

 

תלות חלקית בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום

 

כבד שמיעה

 

בדיקות דם פעמיים ביום (סוכרת)

 

 

דיסאוטונומיה משפחתית

 

-מגיל 91 יום ועד גיל 3 - סכום הקצבה ייקבע בהתאם לאבחנה ולטיפולים שהילד מקבל. מידע נוסף ניתן למצוא בעמודים האלה: האכלה ממושכת ובעיות הזנה, טיפולים רפואיים ואשפוז ממושך.

 

-מגיל 3 עד גיל 18 ושלושה חודשים - תשולם קצבה בשיעור 188%.
bottom of page