top of page

סוכרת

בין המחלות הנפוצות בעולם ששיעור החולים בה גדל בהתמדה מדי שנה.

הבעיה המרכזית בסוכרת היא חוסר איזון יחסי או מוחלט של ההורמון אינסולין. האינסולין מאפשר חדירה של הסוכר מהדם אל תאי הגוף השונים, שם נדרש הסוכר כדי להפיק אנרגיה הדרושה לתפקודם התקין. אצל חולי סוכרת קיים חוסר באינסולין או פגם בפעילותו כך שלא עומד לרשות הגוף האמצעי להחדרת הסוכר לתאים.

 

סוכרת יכולה להיות מטופלת בשלוש דרכים: תזונה, כדורים או זריקות.

כמו כן לסוכרת עלולים להיות סיבוכים וכן פגיעה באיברי מטרה כגון לב, כליות, עיניים, פגיעה בעצבים ועוד.

 

סוכרת יכולה לזכות בטווח רחב של אחוזי נכות כלהלן:

 

  • א) היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי – 0%

  • ב) סוכרת בטיפול פומי או אנלוג  GLP 1-  10%

  • ג) סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין – 20%

  • ד) סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין( 40%

  • ה) סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה:

חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או שני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" -ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל - 50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת

מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת – 50%

  • ו) סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות – 65%

  • ז) סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות – 100%

הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות.

במידה ואתם לא בטוחים בקשר לזכאותכם, פניה לעורך דין ביטוח לאומי היא הצעד החכם והנכון לעשות.

 

רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד

bottom of page