top of page

צלקות

לא הרבה יודעים אך גם צלקות מזכות באחוזי נכות.

על הצלקת להיות בולטת, מכאיבה או מכערת לפי הגדרת הביטוח הלאומי.

לדוגמה, צלקת מכאיבה או מכערת תזכה בעשרה אחוזי נכות.

צלקות נרחבות באזורים מרובים יזכו בעשרים אחוזי נכות.

צלקות באזור הפנים הגורמות לשינויים בצורת הפנים ו"מעוררות דחייה" יזכו בחמישים אחוזי נכות.

*חשוב לציין שההגדרות הן של המוסד לביטוח לאומי

 

רפואה שלמה !

bottom of page